events

this week

December 14, 2018, 7:30pm
Speaker: Abdolali Bazargan
Topic: شناخت رحمانیت خدا
Campbell Community Center
1 W. Campbell Ave, Room Q-80

Upcoming Events

December 16 (6PM) - Mr. Bazargan at ICCNC
December 21 - TBA

recent lectures

December 7, 2018
Speaker: Paris Scott
Topic: Travel Ban & Waiver Update Presentation

speakers

About Us

Bonyad Towhid is an independent, non-profit organization dedicated to promoting religious, cultural, and social activities. The objective of this organization is to provide guidance for the Iranian-American Muslim community and to educate them with the teachings of Islam, which are deeply rooted in the Quran and the teachings of the Prophet and his progeny.

The following are some of the programs offered by Bonyad Towhid: weekly lectures by highly educated and inspirational speakers, special programs for cultural and religious events, conducting educational religious classes, helping the needy through community service and outdoor activities including picnics and field trips.

JANUARY (2017)

بهترین کیفیت موجود زندگی‌ برای بیماران... - خانم فروزان روحپرور

تفاوت سرانجام سیاست مداری و صداقت - عبدالعلی بازرگان

خدا و توهم - دکتر احمد رضا شیخ بهایی

ده باب بوستان سعدی - قسمت سوم (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


FEBRUARY

معنا درمانی دکتر رضا روحانی

تحولات اخیر آمریکا و آینده ایران - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی - قسمت چهار (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


MARCH

انسانیت و هستی‌ - قسمت دو - دکتر خالصی

ده نفر از بوستان سعدی - قسمت پنجم (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


APRIL

دین و شبه دین - حمید انتظام

حکمت سخن در قران - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی - قسمت ششم (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


MAY

چگونه عصبانیت درونی‌ خود را کنترل کنیم - دکتر مریم جباری

اوصاف آدمیان - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی - قسمت هفتم (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


JUNE

روزه و زیرکی - عبدالعلی بازرگان

علی در نهج البلاغه - دکتر عبدالکریم سروش

قدرشناسی شخصی پس از شبهای قدر - دکتر صادقی تهرانی


JULY

مكانيسم هاى عصبى خود اگاهى دکتر حسین استکی

علی(ع)، خاستگاه قدرت سیاسی و حاکمیت ملت - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی - قسمت هشتم - دکتر عبدالکریم سروش


AUGUST

ازرده دليم و نميدانيم چرا - دکتر محمد اویسی

ده باب بوستان سعدی قسمت نهم - دکتر عبدالکریم سروش


SEPTEMBER

فلسفه قربانی و قرن ما - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی - قسمت دهم - دکتر عبدالکریم سروش

فهم تجربه وحیانی در بستر جهان مدرن (ویدئو) - دکتر آرش نراقی

نسبت شیعه با اسلام - حمید انتظام

نقد و تحليلِ اجتماعى- سياسی قيام امام حسين (ع) : ريشه و اثرات تاريخى آن - دکتر بازآیی


OCTOBER

مبنا شناسی نهضت دکتر یزدی و یاران (ویدئو) - دکتر صادقی تهرانی

قیامت در قران - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت يازدهم - دکتر عبدالکریم سروش


NOVEMBER

ده باب بوستان سعدی قسمت دوازدهم - دکتر عبدالکریم سروش

روزهای اخر پیامبر (ص) (ویدئو) - دکتر محسن کدیور

متن سخنرانی در سایت


DECEMBER

تحول تئوری امامت در شیعه - حمید انتظام

سیمای رسول - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت سیزدهم - دکتر عبدالکریم سروش

حيات پس از مرگ و امكان معاد جسماني (ویدئو) - دکتر آرش نراقی


JANUARY (2018)

احتمالات، جهان و بهشت - دکتر احمد رضا شیخ بهایی

حوادث اخیر و حقوق دو طرفه حاکمان و ملت از دید حضرت علی - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت چهاردهم - دکتر عبدالکریم سروش

مشاوره حقوقی رایگان پیرامون مهاجرت
تغییرات مالیاتی سال ۲۰۱۷ و قوانین مالیاتی جدید برای سال ۲۰۱۸
خانم میترا بهنام & Pars Equality Center


FEBRUARY

پیام مشترک پیامبران - دکتر علی بهزادنیا

سیمای برون و درون - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت پانزدهم - دکتر عبدالکریم سروش


MARCH

به یاد مصدق و یاران تازه رفته اش - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت شانزدهم - دکتر عبدالکریم سروش


APRIL

از حسادت تا قضاوت - مریم جباری

شخصیت بالغ - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت هفدهم - دکتر عبدالکریم سروش


MAY

چگونه میتوانیم بکمک طب سوزنی و طب سنتی چینی، سلامت بیشتری داشته باشیم - دکتر مژگان مقدم

عرفان و الهیات مفهوم سایه در ادبیات - عبدالعلی بازرگان

نشانه های تسلیم بودن به خداوند - حمید انتظام

رمضان ماه تجلی شایستگی ها نه ابراز احتیاجات - هرمز مقاره ای


JUNE

چگونه میتوانیم بکمک طب سوزنی و طب سنتی چینی، سلامت بیشتری داشته باشیم - دکتر مژگان مقدم

امام علی وقرآن - عبدالعلی بازرگان

آخرین پیام محمد - دکتر علی بهزادنیا


JULY

سیر و سرانجام برجام - عبدالعلی بازرگان

ده باب بوستان سعدی قسمت هجدهم - دکتر عبدالکریم سروش

مهزاد کاظم پور - Ensuring a Safer and More Satisfying Healthcare Experience -


AUGUST

ده باب بوستان سعدی قسمت نوزدهم باب نهم (در توبه و راه صواب) قسمت دوم - دکتر عبدالکریم سروش

علم و صنایع ادبی، روشنگر برخی معضلات فهم قرآن (ویدئو) - عبدالعلی بازرگان

نسل جوان امروز و مسئله ازدواج - دکتر محمد اویسی

دین و نقش آن در مدیریت عاطفی انسان - دکتر آرش نراقی

غدیر خم در تمدن اسلامی (ویدئو) - دکتر صادقی تهرانی


SEPTEMBER

معماری حیوانات، جلوه‌هایی از شعور در هستی - رضا روحانی

سناريو شجره ممنوعه، سرآغاز محرم و حریم و حرمت‌ها (ویدئو) - عبدالعلی بازرگان

ععرفان دلیرانه در امام حسین (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


OCTOBER

شرک پنهان (ویدئو) - حمید انتظام

حروف رمزی قرآن (ویدئو) - عبدالعلی بازرگان

عرفان دلیرانه حسینی (2) (ویدئو) - دکتر عبدالکریم سروش


NOVEMBER

تاثیر طب سوزنی در سلامتی و جوان سازی صورت و پوست - دکتر مژگان مقدم

عدالت، قربانی عقیده و عواطف - عبدالعلی بازرگان

آخرین نشست از درسگفتارهای ده باب بوستان سعدی - دکتر عبدالکریم سروش


DECEMBER

Travel Ban & Waiver Update Presentation - Paris ScottJANUARY

قرآن و مسیحیان - عبدالعلی بازرگان

در سالگرد شهادت امیرکبیر - دکتر صادقی تهرانی

آیا سرطان قابل پیشگیری است - دکتر رضا روحانی


FEBRUARY

پیامبر و ترور مخالفین - دکتر صادقی تهرانی

در حاشیه سوپربال - عبدالعلی بازرگان

خود شناسی‌ عرفانی - حمید انتظام

جواهر القرآن - دکتر عبدالکریم سروش


MARCH

پیشینه تاریخی خلافت اسلامی داعشیان ,جلسه دوم - دکتر تهرانی

تحلیلی بر انتخابات ایران و درس هایی از آن‌ در حاشیه سوپربال - عبدالعلی بازرگان


APRIL

تاملی درسوره آغازین قرآن درآغاز سال نو - عبدالعلی بازرگان

قران چگونه خداوند را معرفی‌ می‌کند - حمید انتظام

MAY

انسان و خدا - دکتر علی بهزادنیا

رهائی از ترس و اندوه - عبدالعلی بازرگان

نظام قانون‌گریز: آسیب‌شناسی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران - دکتر محسن کدیوری


JUNE

تحول مومنانه - دکتر عبدالکریم سروش

سه‌ رمز به راحت رها شده رمضان - عبدالعلی بازرگان

موهبت الهام و مصیبت اغواء - دکتر صادقی تهرانی

شب قدر ,شب ارزیابی ارزشهای دینی ,فرهنگی,اجتمایی- دکتر بازآیی


JULY

فطر، فلق و فلاح - عبدالعلی بازرگان

جدال نظری داعشیان با شیعیان - دکتر صادقی تهرانی

خداوند در آینه عارفان - حمید انتظام


AUGUST

توشه سفر به شهر موعود - عبدالعلی بازرگان

توشه سفر به شهر موعود - هرمز مقاره ای, خانم دکتر مریم جباری


SEPTEMBER

ابراهیم و مبانی نظری و عملی‌ آیه الکرسی - عبدالعلی بازرگان

جهان شادمانه مولانا - حمید انتظام


OCTOBER

ظاهر و باطن دین - محمد حسین رحیمی

ده باب بوستان سعدی - قسمت اول - | ویدئو - دکتر عبدالکریم سروش


NOVEMBER

انسانیت و هستی‌ - دکتر خالصی

دروغ و نقش آن‌ بر دین و دنیای ما - عبدالعلی بازرگان


DECEMBER

ده باب بوستان سعدی - قسمت دوم - | ویدئو - دکتر عبدالکریم سروش

خدای قرآن و خدای فیلسوفان - عبدالعلی بازرگان

جهان شادمانه مولانا - بخش دوم - حمید انتظامContact Us

Send a message to us
Sign up for our weekly email >

Our location

Bonyad's weekly programs are held at Campbell Community Center located at:

1 West Campbell Ave, Room Q-80, Campbell, CA 95008
Mailing address // P.O. Box 3737, Saratoga, CA 95070
408-249-2123 bonyadetowhid@gmail.com